O

  • Officialis — see: Judicial vicar
  • Order, Religious — see: Religious order
  • Ordinariate, Military — see: Military ordinariate
  • Ordinariate, Personal — see: Personal ordinariate
  • Ordinary — see: Local ordinary (above)